Tørgranulering

Tørgranulering

Hovedformålet med tørgranulering er at øge pulverets densitet og øge partikelstørrelsen for at sikre et bedre flow af det distribuerede materiale, hvilket resulterer i en bedre forarbejdningsevne.

Granulering er processen hvor pulver omdannes til korn eller granuler. Ved tørgranulering sker omdannelsen uden anvendelse af flydende opløsningsmidler, hvorimod vådgranulering sker ved tilsætning af granuleringsvæske. Ved tørgranulering komprimeres pulveret ved at tilføre kraft, som derved vil give en større enhed, fx en tablet. For at opnå den ønskede størrelse granulater, tilføjes en mølle til komprimeringsprocessen.

Tørgranulering bruges oftest inden for den farmaceutiske industri, til fremstilling af tabletter, men kan også bruges inden for blandt andet fremstilling i fødevareindustrien og kemiske industrier.

Roller compaction er den bedste metode til at opnå den ønskede resultat ved tørgranulering. Hos PPS tilbyder vi førsteklassesudstyr til tørgranulering fra Gerteis – førende markedsleder inden for udstyr til tørgranulering, med fokus på roller compactors.

Kontakt os

En Gerteis roller compactor består typisk af 3 enheder:

 • Et feeder system, som transporterer pulveret til komprimeringsområdet mellem rullerne
 • En komprimeringsenhed, hvor pulveret komprimeres mellem to modsatroterende ruller ved at tilføre kraft
 • En størrelsesreducerende mølle, som sørger for at granulaterne får den ønskede partikelstørrelse

Roller compactors kan være udstyret med en variabel eller fast afstand mellem rullerne. Maskiner fra Gerteis er udstyret med variabel afstand (floating gap), hvilket gør at rullerne kan ændre sig alt efter hvor meget pulver der kommer igennem. Kraften der tilføres pulveret er konstant og den variable afstand er med til at sikre, at udsving i granulatstørrelsen reduceres til et minimum.

Gerteis toergranulering roller compactors sketch
Gerteis Mini Polygran tørgranulering
Gerteis Mini-Pactor Tørgranulering

Fordelene ved tørgranulering

I modsætning til vådgranulering, så er tørgranulering en kontinuerlig proces, hvilket kan give en lang række økonomiske fordele. Gennemstrømningen ved tørgranulering med udstyr fra Gerteis, er på nuværende tidspunkt op til 400kg/timen. Tørgranuleringssystemer kræver en lavere kapitalinvestering i faciliteter og udstyr og sammen med de lave vedligeholdelseskrav, kan en implementering resultere i en drastisk reduceret livcyklusomkostning.

Med Gerteis tørgranuleringssystem kan næsten alle typer af pulver bearbejdes.

Fordele ved tørgranulering:

 • Minimal gulvplads
 • Stor gennemstrømning af materiale (meget effektiv proces)
 • En kontinuerlig proces
 • Meget energieffektiv, da der ikke er behov for varme til tørring eller luft til aircondition
 • Ultrahøje indeslutningsmuligheder (Ultra High Containment Options) for at undgå kontaminering af produktionsområde og personale
 • Lave driftsomkostninger

Hør hvordan tørgranulering kan forandre din produktion

Har du nogle spørgsmål eller ønsker du at høre mere om hvordan tørgranulering kan forandre din produktion, så kontakt os her.

Kontakt os
PPS A/S service and aftersales solutions for customers

PPS Service & Aftersales

Helt unikt for branchen, har PPS sin egen serviceafdeling, hvilket kommer vores kunder til stor gavn. PPS Serviceafdeling består af specialuddannede teknikere med enorm høj ekspertise og erfaring. Vi tilbyder en lang række services, herunder:

 • Installation og istandsættelse af eksisterende udstyr.
 • Design af komplette løsninger; fra kravspecifikationer og logistik, til udførelse og validering.
 • Sparring om automatisering eller anden optimering af jeres produktion.
 • Installation og/eller flytning af hele proces- og pakkelinjer.
 • Uddannelse af teknisk personale og operatører i optimal brug af det installerede udstyr.
 • Skræddersyede service- og aftersales-aftaler til løbende vedligehold og assistance ved akutte nedbrud.

Desuden leverer PPS reservedele og forbrugsstoffer direkte til vores kunder fra eget lager. Med eget lager sikres hurtig og effektiv levering, hvilket minimerer eventuel nedetid i produktionen hos vores kunder.

Vil du høre mere om vores serviceafdeling, kontakt os da direkte eller læs mere her.