Kontinuerlig produktion ændrer medicinalindustrien markant

I det hastigt udviklende farmaceutiske landskab er behovet for innovative og effektive produktionsprocesser blevet afgørende. Selvom traditionelle batchproduktionsmetoder er effektive, har de begrænsninger, der hæmmer smidigheden, produktiviteten og omkostningseffektiviteten.

Men nu er der en banebrydende løsning der imødegår disse udfordringer, nemlig kontinuerlig produktion.

I dette blogindlæg vil vi dykke ned i den hastige udvikling indenfor kontinuerlig produktion i medicinalindustrien, samt dens potentiale til markant at ændre lægemiddelproduktionen. Derudover vil vi introducere, hvordan vores partner IMA implementerer kontinuerlig produktion i deres produktionslinjer.

Forstå kontinuerlig produktion

Kontinuerlig produktion i medicinalindustrien henviser til en strømlinet, uafbrudt proces, hvor råmaterialer føres ind i et system og omdannes til færdige produkter i en kontinuerlig strøm.

I modsætning til batchproduktion, som involverer separate steps og kræver hyppig opstart og standsning, muliggør kontinuerlig produktion en smidig produktionscyklus med realtidsmonitorering og -kontrol.

Fordele ved kontinuerlig produktion

  • Forbedret effektivitet: Kontinuerlig produktion eliminerer behovet for mellemliggende lageropbevaring, hvilket reducerer håndtering og potentielle risici. Dette fører til optimerede produktionsplaner, bedre udnyttelse af udstyr og minimeret materialespild, som i sidste ende forbedrer effektiviteten og produktiviteten.
  • Fremragende kvalitet: Den kontinuerlige karakter af produktionsprocessen muliggør realtidsmonitorering og kvalitetskontrol. Ved kontinuerligt at analysere kritiske kvalitetsattributter kan operatøren hurtigt identificere og rette eventuelle afvigelser, hvilket sikrer en konsistent produktkvalitet i hele produktionscyklussen.
  • Fleksibilitet og skalérbarhed: Kontinuerlig produktion giver større fleksibilitet til at justere produktionsvolumen og formuleringer, hvilket giver mulighed for hurtigt at reagere på skiftende markedskrav. Derudover bliver op- eller nedskalering mere smidig, hvilket muliggør effektiv teknologioverførsel og reducerer ’time-to-market’.
  • Omkostningsbesparelser: Med sin effektive ressourceudnyttelse, reduceret nedetid og minimeret spild, har kontinuerlig produktion potentialet til at give betydelige omkostningsbesparelser i forhold til traditionelle batchprocesser. Den strømlinede produktionscyklus eliminerer også behovet for store lagerfaciliteter og reducerer dermed indirekte omkostninger i forbindelse med lagerstyring.

Kontinuerlig produktion i praksis

For virkelig at forstå virkningen af kontinuerlig produktion vil vi udforske, hvordan IMA er frontløber for denne transformation. IMA’s løsninger til kontinuerlig produktion tilbyder et omfattende udvalg af integrerede teknologier, der strømliner hele den farmaceutiske produktionsproces.

Centrale teknologier og funktioner

  • Blanding: IMA’s løsninger til kontinuerlig produktion integrerer avancerede teknologier til blanding, der sikrer ensartede og homogene lægemiddelformuleringer, hvilket minimerer variation og optimerer produktkvaliteten.
  • Granulering og tørring: Kontinuerlige granulerings- og tørringssystemer giver præcis kontrol over partikelstørrelse, ensartethed og fugtindhold, hvilket resulterer i forbedret produktstabilitet og opløsningsegenskaber.
  • Tabletpresser og coating: IMA’s banebrydende teknologier til tabletproduktion og coating garanterer præcis dosering og ensartet påføring af coating. Disse systemer tilbyder fleksibilitet i tabletudformningen og muliggør inkorporering af flere aktive ingredienser.
  • Realtidsmonitorering og kontrol: IMA’s løsninger til kontinuerlig produktion integrerer robuste overvågnings- og kontrolsystemer, der giver omfattende data om kritiske procesparametre, hvilket muliggør kontinuerlig procesoptimering og overholdelse af regulatoriske krav.

Konventionel kontinuerlig produktion

IMA Active arbejder med kontinuerlige processer ved at kigge på nuværende teknologier og anvende et koncept af kontinuerlig produktion, der er tættere på konventionel produktion af faste stoffer. Dette initiativ har primært til formål at introducere kontinuerligt udstyr på markedet, der kan integreres med konventionelle teknologier, selv i en eksisterende fabrik, for at forbedre produktionseffektiviteten af eksisterende lægemidler.

Grafik over konventionel kontinuerlig produktion
Oversigt over hvordan PPS og partner IMA kan optimere produktionsprocesserne

End-to-end kontinuerlig produktion

Et mere banebrydende koncept inden for IMA Active R&D bruger en ny produktionsplatform kaldet Integrated Continuous Manufacturing (ICM). Denne muliggør en mere smidig kontinuerlig produktionsproces, der inkorporerer API-dannelsen i formuleringen af det endelige lægemiddel.

Grafik over end-to-end kontinuerlig produktion
Grafik over kontinuerlig produktion af lægemidler

Vejen frem: Implementering af kontinuerlig produktion

Farmaceutisk produktion gennemgår for nuværende et paradigmeskifte, og anvendelsen af kontinuerlig produktion rummer enormt potentiale for interessenter i hele industrien. Beslutningstagere i farmaceutiske virksomheder bør anerkende fordelene ved denne banebrydende tilgang og investere i teknologier og infrastruktur, der støtter implementeringen.

Centrale interessenter, herunder regulatoriske myndigheder, skal samarbejde med producenter for at etablere klare retningslinjer og standarder for kontinuerlig produktion. Dette samarbejde vil fremme innovation, sikre produktkvalitet og produktsikkerhed, samt fremskynde vedtagelsen af kontinuerlig produktion på en bredere skala.

Kontinuerlig produktion revolutionerer den farmaceutiske industri og omdefinerer måden, hvorpå lægemidler produceres. Med sin effektivitet, overlegne kvalitetskontrol, fleksibilitet og potentiale for omkostningsbesparelser er kontinuerlig produktion klar til at blive branchestandarden.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om kontinuerlig produktion og mulighederne for netop din produktion.

Du kan finde alle vores kontaktoplysninger her eller du kan udfylde formularen nedenfor.